0
giá cả bán dự kiến được chủ đầu tư đưa ra cho công trình VinCity Grand Park sẽ ngang ngữa và thậm chí thấp trên giá bán Các dự án cùng với phân khúc xung quanh.

Với các nét Nổi bật từ chất .Số, chuỗi tiện ich

Comments